Kleurrijk Valthe

(foto’s: Jos Vink)

Valthe is nog kleurrijker geworden

Openbaar groen in de gemeente ligt er soms wat verloren bij. Plekjes die eigenlijk geen functie hebben in het geheel en vaak zijn ingezaaid met gras, dat al of niet regelmatig wordt gemaaid. De gemeente noemt dat overhoeken.

kievitsbloem

Ook in Valthe lagen tot voor kort deze strookjes openbaar groen. IVN Borger-Odoorn heeft samen met inwoners van Valthe, de gemeente en Landschapsbeheer Drenthe het initiatief genomen om een aantal van deze stukjes groen om te toveren tot kleurrijke natuur met een grote biodiversiteit.

Waarom in Valthe?

IVN Borger-Odoorn is actief op het gehele grondgebied van Borger-Odoorn. Voor het project biodiversiteit overhoeken is gekozen voor het dorp Valthe omdat dit dorp in 2017 het 800 jarig bestaan vierde. Het dorp wilde natuurlijk tijdens het jubileumjaar zo mooi mogelijk voor de dag komen. Daarin paste het streven om een aantal plekjes te verfraaien.

Drie  plaatsen

Op twee plekken namelijk op het brinkje in het oude gedeelte van het dorp (bij De Tiphof) en op een overhoek nabij de rotonde aan de Kampweg zijn stinzenplanten gepoot. Stinzenplanten (ook wel stinsenplanten) zijn bolgewassen die van oudsher te vinden zijn op landgoederen en buitenplaatsen. De naam komt uit Friesland waar een landhuis een stins wordt genoemd. Voorbeelden zijn het bekende Sneeuwklokje en de Boerenkrokus.

boerenkrokus

Maar ook de Winterakoniet, Vingerhelmbloem, Kievitsbloem en de Wilde narcis horen erbij. Op het brinkje zijn het Gewoon sneeuwklokje, de Witte en Oosterse sterhyacint, de Bosanmoon en de Sneeuwroem gepoot. Bij de Kampweg zijn daarnaast ook de Kievitsbloem, de  Boerenkrokus, de Vingerhelmbloem, de Hondstand, de Wilde narcis, de Spaanse hyacint en de Gewone vogelmelk toegepast. In het vroege voorjaar zijn de overhoeken nu een lust voor het het oog en dat niet alleen, juist in het vroege voorjaar hebben insecten behoefte aan bloeiende planten, want die zijn nog schaars in die tijd. Om de inwoners van Valthe en bezoekers de gelegenheid te bieden om rustig te genieten van al dat moois is ter plekke een picknickbank geplaatst.

vingerhelmbloem

In de omgeving van de rotonde bij de Kampweg zijn niet alleen stinzenplanten gepoot. Hier was ook plaats voor een zestal fruitbomen. Er staan nu appel-, peren- en pruimenbomen. Aan de rand zijn verschillende struiken geplant (zie onderstaand kaartje voor nadere details).

inrichtingsplan

Aan de Vlintweg tenslotte was ruimte voor een bloemenweide. Hier is een mengsel van bloemzaden ingezaaid die van nature in Drenthe voorkomen. De bloemenweide wordt een walhalla voor bijen, vlinders en talloze andere insecten. En natuurlijk is zo’n bloemrijk plekje ook gewoon mooi om stil van te genieten.

Werk nu afgerond

Het werk in Valthe is nu afgrond. De laatste actie was het plaatsen van een informatiebord waarop uitleg wordt gegeven over het in het dorp geraliseerde project. Het onderhoud zoals één keer per jaar maaien en afvoeren van het maaisel en het snoeien van de fruitbomen wordt gedaan door een groepje inwoners van Valthe.

sterhyacint

Andere dorpen

Het overhoekenproject van IVN Borger-Odoorn beperkt zich in de toekomst hopelijk niet tot Valthe. Gehoopt wordt dat het succes van Valthe opgepikt wordt door bewoners van andere dorpen. Onze IVN afdeling wil daar graag een steentje aan bijdragen maar uiteindelijk  zijn het de inwoners van de dorpen die de kar moeten trekken.

Alle betrokkenen in Valthe hebben er een succes van gemaakt. In dat dorp is in ieder geval  een flinke stap gezet om de biodiversiteit – de verscheidenheid in soorten – te verbeteren.

Welk dorp in de gemeente pakt de handschoen op?