Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep houdt zich tijdens het groeiseizoen bezig met de inventarisatie van planten in diverse gebieden van het Drentse Landschap in de gemeente.

De werkgroep heeft een wisselende samenstelling. Plantenliefhebbers kunnen zich desgewenst aansluiten bij de groep en meelopen tijdens de inventarisatie rondes.

Er is één beperking. Als we op pad gaan in kwetsbare gebieden, die soms een gedeelte van het jaar zijn afgesloten voor publiek beperken we de groepsgrootte tot de vaste kern van de groep, ongeveer 5 tot 6 leden.

Er is geen vast schema. Dikwijls gaan we overdag op stap maar soms ook in de avonduren. De keuze van de gebieden die we inventariseren vindt plaats in nauw overleg met onze contactpersoon bij Het Drentse Landschap. De resultaten van onze inventarisaties worden gedeeld met Het Drentse Landschap en worden direct met gebruikmaking van de app VERA toegevoegd aan de verspreidingsatlas.

De groep wordt begeleid door Jan Klooster van de Werkgroep Florakartering Drenthe.

Van deze Werkgroep zijn soms ook andere leden aanwezig.

Verslagen van onze activiteiten en lijsten van de de gevonden planten vind je aan het eind van de gebiedsbeschrijvingen.

Contactpersoon van de werkgroep is Wietze Koops