Verenigingsdocumenten

1. Statuten IVN Borger-Odoorn

IVN Borger-Odoorn werd op 25 november 2015 officieel opgericht. Op die dag werden de statuten vastgesteld en ondertekend door de toenmalige bestuursleden.
De tekst van de statuten met weglating van de persoonlijke gegevens van de toenmalige bestuursleden vind je in onderstaand document

2. Huishoudelijk reglement IVN Borger-Odoorn

Op basis van de statuten werd door de algemene ledenvergadering op 28 januari 2016 het huishoudelijk reglement IVN Borger-Odoorn vastgesteld.
De tekst van het reglement vind je in onderstaand document.

3. Privacy statement IVN en aanvulling op dit statement van IVN Borger-Odoorn. Voor alle activiteiten en uitingen van IVN geldt een privacy statement.
De tekst van dit statement vind je in onderstaand document.

4. In veilige handen – beleid van IVN Borger-Odoorn en gedragscode

Binnen het vrijwilligerswerk is er de laatste tijd veel aandacht voor pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie, kortom voor grensoverschrijdend gedrag. Dit geldt ook voor het IVN. Natuurlijk is IVN niet de eerste vrijwilligersorganisatie waaraan je denkt als het gaat om grensoverschrijdend gedrag. De landelijke IVN organisatie heeft echter wel aandacht voor dit onderwerp en heeft de brochure In veilige handen opgesteld. Deze brochure kunnen jullie vinden op Ons IVN, het platform waar alle IVN’ers terecht kunnen voor informatie over de vereniging waarvan ze lid zijn. Onze afdeling is al langere tijd in gesprek met de IVN regio om het beleid rond dit onderwerp handen en voeten te geven. Eén van de eerste acties die we hebben genomen is het aanvragen van een een Verklaring omtrent het gedrag voor al onze vrijwilligers die in aanraking komen met kwetsbare groepen. Daarbij wordt met name gedacht aan kinderen.

Verder hebben wij besloten om binnen onze afdeling een Vertouwenscontactpersoon te benoemen. Lidy Kuiper, onze voormalige voorzitter, is bereid deze functie op zich te nemen. Lidy is bereikbaar via e-mail of telefonisch:

E-mail:                       arkuiper@hotmail.com

Telefoonnummer:       06 37197019

Wat is de taak van Lidy?

Eerder genoemde brochure omschrijft de taak als volgt:
Een vertrouwenscontactpersoon is iemand bij wie ongewenst gedrag binnen de afdeling kan worden gemeld. De vertrouwenscontactpersoon handelt niet zelf een klacht af, maar verwijst door naar een regionale vertrouwenspersoon. De vertrouwenscontactpersoon wordt benoemd door het bestuur van de afdeling. Haar of zijn naam en bereikbaarheid zijn algemeen bekend.
Haar kerntaak is dus de eerste opvang. Het aanspreekpunt voor leden en anderen die iets te melden hebben. Binnen de IVN regio en ook landelijk zijn speciaal opgeleide vertrouwenscontactpersonen die de behandeling van een melding van haar overnemen.

Tenslotte hebben we aan de hand van bestaande IVN documenten een gedragscode opgesteld voor begeleiders van en deelnemers aan activiteiten die onze afdeling organiseert.

Hieronder zie je de link naar deze gedragscode.

Hoewel het hier volstrekt normale en logische omgangsvormen betreft en ieder weldenkend mens ze respecteert is het van belang dat we ze toch aan onze gidsen, leden en deelnemers aan activiteiten bekend maken. Dit om ons ook juridisch in te dekken voor alle mogelijke problemen die in de toekomst zouden kunnen ontstaan.