Landschapsverhalen Metropoolregio Amsterdam

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is een dynamisch gebied, bestaande uit 33 gemeenten in de provincies Noord-Holland en Flevoland. In de MRA is een sterk groeiende behoefte aan woningen, voorzieningen, voedsel, infrastructuur en recreatiemogelijkheden. Deze ontwikkelingen zullen impact hebben op de ruimtelijke inrichting; essentieel is dat natuur- en landschapswaarden prominent worden meegenomen in deze ontwikkelplannen. Zo kan een evenwichtige balans tussen groei en groen worden bewerkstelligd waarbij de leefbaarheid voor mens, dier en plant wordt geborgd. 

Met deze verzamelbundel (zie onderstaande bijlagen) van landschapsverhalen wordt gepoogd om het bijzondere groen van de MRA in de schijnwerpers te zetten. Niet door allerlei citaten uit beleidsstukken of onderzoeken te herhalen, maar door inspirerende natuurgidsen aan het woord te laten! Deze natuurgidsen zijn verbonden aan een lokale IVN-afdeling en gespecialiseerd in natuureducatie- en beleving. In totaal zijn zeven natuurgidsen geïnterviewd actief zijnde in verschillende gebieden van de MRA. Aan de hand van hun persoonlijke belevingen, bijzondere anekdotes en specifieke ervaring en expertise zijn de landschapsverhalen opgetekend. 

De verzamelbundel is samengesteld door een cocreatie van IVN Natuureducatie (IVN Regiofonds) en De Natuurmakelaar. Paul de Dooij heeft de interviews gehouden en teksten geschreven. Tijdens de conferentie ‘INTENS; De toekomst van het MRA landschap’ op woensdag 19 juni is de verzamelbundel ‘Landschapsverhalen van de MRA’ officieel gelanceerd. De verzamelbundel is in ontvangst genomen door Marinke Steenhuis die voor de MRA een landschappelijk narratief (historische verhaallijn) heeft samengesteld. Zij zal de verzamelbundel o.a. gebruiken als inspiratiedocument voor het schrijven van een bestuurlijk advies voor de toekomst van het landschap van de MRA. De verzamelbundel zal ook digitaal beschikbaar worden gesteld, o.a. via de websites en nieuwsbrieven van betrokken IVN-afdelingen en MRA Landschap. 

IVN Landschapsverhaal AlmereIVN Landschapsverhaal Gooi en omstrekenIVN Landschapsverhaal AmsterdamIVN Landschapsverhaal WaterlandIVN Landschapsverhaal Het TwiskeIVN Landschapsverhaal Zuid KennemerlandLandschapsverhaal Avontuurlijk Amstelland

Metropoolregio Amsterdam