ANBI-status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. IVN-afdeling Almere heeft de ANBI status.

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

• Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

• Degene die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.

• Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

• Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

ANBI gegevens 2014

ANBI gegevens 2015

ANBI gegevens 2016