Educatie

Jeugd en jongeren: educatie én jongerenparticipatie

Jeugd en jongeren blijven voor vrijwel alle parken de belangrijkste doelgroepen. Scholen maken veelvuldig  gebruik van de speciale park-specifieke programma’s voor het hele regionale onderwijs die door de partners binnen het Nationaal Park gezamenlijk worden aangeboden. Leerlingen gaan in het park aan de slag in een combinatie van natuurbeleving en onderzoek van o.a. biodiversiteit, waterkwaliteit en actuele vraagstukken. 

Basisonderwijs 

In alle Nationale Parken zijn basisscholen een regelmatig terugkerende doelgroep die gebruik maken van de speciale programma’s voor het basisonderwijs. Lees meer...

Voortgezet onderwijs

Voor het voorgezet onderwijs is het programma IVN-Jongeren Adviesbureau veelvuldig ingezet en zijn actuele thema’s aangegrepen. Lees meer...

Buitenschools

Vele duizenden kinderen en jongeren worden niet alleen in schoolverband maar ook buiten schooltijd bij de Nationale Parken betrokken. Lees meer...