Over de Meerjarenvisie

Sinds 1 april 2021 is IVN weer één organisatie, één vereniging. De komende maanden geven we onze nieuwe meerjarenvisie vorm: deze visie schetst onze gezamenlijke stip op de horizon. Een droom waarin we elkaar vinden. Waaraan we samen willen werken, vanuit ieders kracht en expertise. Leden en beroepskrachten. Een droom waarin we bovendien meer mensen willen meenemen.

De meerjarenvisie is geen detailkaart met vaste mijlpalen. We geloven dat onze dynamische samenleving om flexibiliteit vraagt en het vermogen ambities vast te houden, maar dat de weg daarnaartoe steeds opnieuw ter discussie staat. Die weg verkennen we stap voor stap met een focus op waar we écht het verschil kunnen maken.

De concept Meerjarenvisie 2021-2025 zal de komende maanden dienen als startpunt van het interne gesprek waarvoor alle IVN'ers - leden en beroepskrachten - zijn uitgenodigd. Om samen eind 2021 tot een gezamenlijke toekomstvisie te komen. Een leidraad voor de organisatie.

 concept Meerjarenvisie 2021-2025