Werkgroep Basiscursus Natuur

Deze werkgroep heeft het stokje overgenomen van de Groene Groep, de werkgroep die voorheen de Landschappencursus verzorgde. Zoals de naam al zegt verzorgt de werkgroep een natuurcursus waarin basiselementen voor beginnende natuurkennis van de eigen leefomgeving zijn opgenomen.
In het voorjaar omvat de cursus drie blokken: bomen, bloemplanten en vogels. In een vierde blok kunnen deelnemers kiezen uit twee landschapselementen van de kuststreek: de polder of de duinen. Een blok omvat een cursusavond met een inleiding en één of meer practica en een excursie op de zaterdagochtend na de cursusavond.
In het najaar zijn de blokken: bomen, vogels en paddenstoelen.
De excursies vinden plaats in terreinen in de omgeving van Leiden, zoals Landgoedbos Nieuw Leeuwenhorst bij Noordwijk, Landgoedbos Huys te Warmont, de Polders Poelgeest in Warmond en de duinen bij de Ganzenhoek in Wassenaar en delen van het polderlandschap rond de Kagerplassen.

In 2019 is er een Basiscursus Natuur die bestaat uit 4 wandelingen, zonder cursusavond! Lees daar meer over >>>>
De coördinator van deze werkgroep is Hans ter Mors (e-mailadres onder zijn naam).