Natuureiland Sophiapolder

Excursiegebied Natuureiland Sophiapolder.
Midden in getijdenrivier de Noord bij Hendrik Ido Ambacht ligt Natuureiland Sophiapolder. Het eiland dankt zijn bestaan aan de Dordtse Bankier Herman de Kat, die in 1856 drie zandbanken omringde met een dijk. Hij noemde het eiland naar de toenmalige koningin Sophia (vrouw van Koning Willem III). Het eiland werd gebruikt als landbouwgebied. Op de punt deden scheepsslopers hun werk wat voor enorme vervuiling zorgde. In 1996 werd besloten dat de Sophiapolder een natuurbestemming kreeg. De natuurbescherming is tot stond gekomen door de compensatie voor natuurverlies door de aanleg van de Betuwelijn. Deze loopt onder de Sophiapolder door. In 2011 is het eiland natuurgebied geworden, de dijken werden doorgestoken en daardoor ontstond er een eiland wat volledig onder invloed staat van eb en vloed. Het Zuid-Hollandslandschap is eigenaar van het gebied. De vogels hadden dit mooie eiland al snel ontdekt De voedselrijke slikplaten trekken veel vogels aan. Zo ontstond een vogelrijk zoetwatergetijdengebied. Je kunt er veel verschillende vogels zien, zoals kluten, tureluurs, bergeenden en groenpootruiters.
In de kreken kun je vaak lepelaars zien waden, ze vangen zigzaggend voedsel in het water. In het voorjaar strijken grutto’s, kemphanen en kieviten in het gebied neer. Je kunt een wandeling maken over de dijken van ongeveer 3 km. Organisatie ‘Het Zuid-Hollands landschap’ maait het gras op de dijken en daardoor wordt het bloemrijker. Talloze bloemen kun je er vinden zoals onder andere fluitenkruid, koninginnekruid, sint-janskruid en grote kaardenbol. In het najaar kleurt de oever paars door de bloei van kattenstaart. Op de punt van het eiland(zuidkant) staan een paar bankjes, waar je een prachtig zicht hebt op Dordrecht. Ook is er een bezoekerspunt waar gastvrouwen/heren je een gratis kopje thee of koffie aanbieden. Dit is een initiatief van Stichting Bezoekerspunt Sophiapolder, het is geopend tijdens vaardagen van 12-17 uur. Vanaf dit punt (Oostkant) kijk je op de scheepvaart in rivier De Noord en vanuit de vogelkijkhut geniet je van het in-uitstromende water en de bijzondere natuur. Hoe kom je op het Natuureiland? Er vaart een gratis veerpont(voetveer) naar het eiland, de actuele vaardagen en -tijden staan op de site van het ZHL. Vaartijden 1 maart tot 1 november: woensdagmiddag, zaterdagmiddag en zondagmiddag. In de wintermaanden 1x per maand en op diverse feestdagen. Vertrekpunt veerpont: Veersedijk 301 Hendrik Ido Ambacht. Excursies in het gebied worden georganiseerd door het Zuid-Hollandschap: https://www.zuidhollandslandschap.nl/gebied/natuureiland-sophiapolder. Schoolklassen gaan voor natuurlessen onder leiding van IVN-schoolgidsen naar het natuureiland Sophiapolder.