De Nieuwe Dordtse Biesbosch

Welkom in de Nieuwe Dordtse Biesbosch(NDB)!
Sinds 2019 een binnendijks zoetwatergebied van ca. 530 ha groot.
Meestal is water een natuurlijke grens, maar de NDB is door het water juist een verbinding. De Sliedrechtse en Dordtse BB worden door de waterrijke natuur ecologisch met elkaar verbonden. Via het buizenstelsel, de Hevel, wordt water vanuit de Nieuwe Merwede overgebracht naar een bezinkplas in de NDB. Uiteindelijk verlaat het water het gebied weer via het Johan Visgemaal.
Waterschap Hollandse Delta bepaalt hoeveel water er doorstroomt naar het moeras, de landbouw en naar de stad. Door de nieuwe waterwegen krijgen we schoner water in vijvers, sloten en kreken. In deze nieuwe natuur is te zie dat de leefomstandigheden voor vissen, amfibieën, waterinsecten en
libellen verbetert. Er is een variatie aan planten, interessant voor nieuwe vogelsoorten als geoorde fuut, steltkluut en tapuit. In dit nieuwe gebied zullen bevers, reeën en Noorse woelmuis makkelijker hun weg vinden.

Parkeerplaats P3, Elzelingenweg 2, 3339KS.