Natuurpad Oosthaven

Het hier gelegen natuurpad is ook een onderdeel van het Nationaal Park De Biesbosch. Bijzonder zijn de rivierduintjes, die in dit gebied te vinden zijn. Frappant is ook dat de Nieuwe Merwede, in feite een gekanaliseerd deel van de Merwede, hier juist door zijn meest natuurlijke omgeving stroomt.

In het voorjaar en de zomer is de zeldzame blauwborst hier te zien en te horen. Tijdens de avondschemering komen vleermuizen uit de stad hier hun maaltijd bij elkaar jagen. De combinatie van riet, griend, bos en rivierrand maakt dat in de lente ‘s morgens een oorverdovend – of liever overweldigend – vogelkoor is te horen. Ook roofvogels, zoals de buizerd en de bruine kiekendief, maar ook de visarend, kunnen we hier waarnemen. In dit gebied worden in het voorjaar in de vroege ochtend vogelexcursies gehouden. Een aanrader, want dat is een bijzondere ervaring. Zorg wel voor waterdicht schoeisel en warme kleding.

‘s Winters is het gebied soms niet toegankelijk door de hoge waterstand van de rivier. De in dit gebied levende reeen wijken dan uit naar de achterliggende polders.

Parkeerplaats Oosthaven