Bestuur IVN Dordrecht

 

Functie Naam e-mail
Voorzitter Peggy Tanis voorzitterIVNDordrecht@gmail.com
Secretaris Tineke Jacobi secretariaativndordrecht@gmail.com Gravensingel 107, 3319 ES Dordrecht

Penning- meester & leden-administratie Peter van den Eijnden penningmeesterivndordrecht@gmail.com
Algemeen lid Leo Jansen loe.jansen@gmail.com
Algemeen lid vacant
P.R. – Coördinator vacant ivnprdordrecht@gmail.com
Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer  4032 3472
ANBI status sinds 01/01/2008