Werkgroepen

Afdeling Dordrecht kent verscheidene werkgroepen die elk een specifiek doel hebben. De werkgroepen bestaan veelal uit 3 á 4 personen onder leiding van een coördinator. De werkgroepen werken autonoom en verzorgen allerlei vormen van educatie voor volwassenen, jeugd, leden en donateurs. Ook is er een werkgroep die het afdelingsbestuur ondersteunt zoals bijvoorbeeld de werkgroep Public Relations die onder andere de activiteiten meldt op de website en de website onderhoudt. Heeft u interesse om toe te treden tot een werkgroep, meldt u zich bij dan bij de secretaris van het bestuur. secretariaativndordrecht@gmail.com