Munnike Devel – Zwijndrechtse Waard

Publieksexcursie langs de Devel in Zwijndrecht.

In het verleden vormde de Devel een rivier in het verlengde van de Dubbel. Na afdamming in 1300 fungeerde hij als boezemwater. Met de ingebruikname van het elektrische gemaal verdween het nut van de boezem. De Devel heeft daardoor een periode drooggelegen. Na de uitbreiding van het rangeerterrein de “Kijfhoek” is de Devel weer uitgegraven als natuurcompensatie.

Bijzonder vooral is dat we de oorspronkelijke oeverwallen hier nog kunnen zien, omdat die nooit zijn gebruikt om dijken op te bouwen. Tegenwoordig vormt het gebied rond de Devel een interessant natuurgebied. In het vogelseizoen is het deels afgesloten voor publiek. De blauwborst en vele andere rietvogels hebben het hier prima naar hun zin. Ook de schuwe roerdomp is soms te zien voor wie heel goed kijkt.

In dit gebied wordt  regelmatig een jeugdactiviteit georganiseerd en natuuronderhoud gepleegd.

‘t Weetpunt