Over Dordrecht

Afdeling Dordrecht.

IVN Dordrecht is vanaf 1984 actief op het eiland van Dordrecht. Later in de tijd is er ook in Zwijndrecht een aanvang gemaakt met het geven van publieksactiviteiten door IVN-gidsen. Natuurexcursies voor volwassenen(wekelijks) en natuuractiviteiten voor jeugd(maandelijks)vormen de kern. In Zwijndrecht ligt het accent op jeugdactiviteiten en schoolgidsen bieden scholen een lesprogramma aan en begeleiden dat ook.

Ook worden er cursussen gegeven. Onder de rubriek “Cursussen” vind je de cursussen die regelmatig gegeven worden. Actueel zijn de Groene Basiscursus en de Vogelcursus. In de rubriek “Activiteiten” vind je de data en andere bijzonderheden terug.

Op de locaties NMC-Weizigt, Van Baerleplantsoen 30, Dordrecht en ‘t Weetpunt, Develpad 169 te Zwijndrecht vinden jeugdactiviteiten plaats onder de naam “Scharrelkids” voor de leeftijdsgroep 7 t/m 12 jaar. In Dordrecht ook voor kleuters 4 t/m 6 jaar en is er bovendien een moestuinproject waar kinderen aan deel kunnen nemen.

Voor leden en donateurs worden ledenavonden en ledenexcursies georganiseerd. Op de ledenavonden wordt een thema behandeld, meestal in de vorm van een lezing. De excursies gaan naar de mooiste plekjes in de regio of daarbuiten. Ook is er elk jaar een kampeer-wandelweekend tijdens de Hemelvaartsdagen waaraan leden/donateurs deel kunnen nemen. Al deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor leden van KNNV.

Om ons doel te bereiken werken we samen met de volgende organisaties:

Duurzaamheidscentrum Weizigt: www.weizigt.nl;

Biesboschcentrum: www.biesboschcentrumdordrecht.nl;

Staatsbosbeheer: www.staatsbosbeheer.nl;

Nivon-Natuurvriendenhuis De Kleine Rug: www.dekleinerug.nl;

KNNV afdeling Drechtsteden: www.knnv.nl/drechtsteden;

Stichting voor Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard: www.natuur-zw.nl