Zuidplaatje/Tongplaat

Het Zuidplaatje vormt samen met de Tongplaat een onderdeel van de ecologische verbinding tussen het Dordtse en het Sliedrechtse deel van het Nationaal Park De Hollandse Biesbosch. Recent is de Tongplaat als een nieuw stuk natuur, aansluitend aan het Zuidplaatje, toegevoegd. Er is een open waterverbinding tot stand gebracht met de Nieuwe Merwede. Overigens is het vanaf de rivierkant niet mogelijk hier in te varen.

Het nieuwe gebied moet zich nog helemaal ontwikkelen. Omdat het hier en op het Zuidplaatje nog vrij rustig is vinden we hier een grote natuurvariatie. Er zijn o.a. veel ganzen te zien en allerlei andere watervogels. Vleermuizen overwinteren in de bunkers. In de zomer zijn er veel libellen en vlinders, terwijl tegelijkertijd ook de planten, o.a. langs de slootkanten, om aandacht vragen.

Er is een pad aangelegd vanaf de parkeerplaats bij de Zuidhaven naar het uitkijkpunt (vogelkijkmuur) op de Tongplaat.

Uiteraard worden in dit vogelrijke gebied enkele keren per jaar vogelexcursies gehouden.

Parkeerplaats Zuidhaven