Werkgroep Vogels

De werkgroep stelt zich ten doel activiteiten rond het thema ‘Vogels’ te programmeren om de kennis van publiek en leden over dit onderwerp te bevorderen. Jaarlijks komt de groep bijeen om het programma voor het volgend jaar te bespreken. Veel hangt af van het aanbod van de leden zelf en van de verzoeken van binnen en buiten de vereniging.

Voorbeelden van activiteiten zijn:

het bijhouden van de nestkasten in Park Weizigt, leden van de werkgroep hebben in samenwerking met de werkgroep Kinderactiviteiten mede met de kinderen de kasten schoongemaakt. Kinderen vinden het spannend om te ontdekken wat de sporen zijn van het vogelgedrag in de nestkast. Andere activiteiten zijn:

Coördinator: Leo Nennie: 06 12354322 (e-mail: Leonennie@gmail.com).