Werkgroep Public Relations(PR)

De werkgroep PR stelt zich ten doel de website up to date te houden wat betreft activiteiten, nieuws en alle andere rubrieken. Daarnaast zorgt  de werkgroep voor: verzending van persberichten inzake activiteiten naar de regio-krant, relevante websites, wijkkranten en plaatst berichten op de facebookpagina en instagram. Het ontwerpen en uitvoeren van een algemene(en/specifieke) folder en het blad “De Spindotter” is tevens een taak van de PR-groep.

Met haar werkzaamheden ondersteunt zij het bestuur in de PR-taken. De werkgroep komt regelmatig bij elkaar om de PR werkzaamheden te bespreken, te plannen en uit te voeren.

Coördinator PR: Vacature. Informatie PR: ivnprdordrecht@gmail.com

Heb je belangstelling meld je dan bij: voorzitterivndordrecht@gmail.com