Donateur of lid worden?

Lid of Donateur worden? Dat kan!

Met je financiële steun geef je IVN-Dordrecht de gelegenheid om de verwondering over de natuur op anderen over te brengen. Als lid ontvang je ons blad ‘De spindotter’(4x per jr. gezamenlijke productie IVN-Dordrecht en KNNV- Drechtsteden), nieuwsbrief ‘De Nieuwsjuffer’ (10x per jr.)en het Landelijk IVN-blad ‘Mens en Natuur’(4x per jr.). Deelname aan cursussen(zie de agenda) betaal je zelf maar je ontvangt een korting op de prijs. Aankondiging van ledenactiviteiten vind je in de Nieuwsbrief evenals bestuursbesluiten. Voor leden worden regelmatige ledenavonden georganiseerd over natuuronderwerpen en landschapsontwikkeling in de regio. Ook kun je deelnemen aan ledenexcursies en het jaarlijks Hemelvaartkamp. Deze activiteiten worden georganiseerd door onze eigen actieve leden. We stellen het op prijs als nieuwe leden zich mede in willen zetten voor onze activiteiten, binnen je eigen mogelijkheden. Je kunt dan denken aan helpen bij de kinderactiviteiten, evenementen, promotie of deelname aan een werkgroep. We hebben ook regelmatig vacatures voor bestuurs- of coördinerende taken. Alle taken binnen de Afdeling Dordrecht worden vervuld door vrijwilligers, er zijn geen betaalde krachten.
Interesse? Neem dan contact op met de voorzitter of secretaris.
Leden betalen: 25 euro (gezinsleden 6.00 euro) per jaar. Aanmelden voor het lidmaatschap: https://doemee.ivn.nl/word-lid.

Wil je donateur worden dan kost dat 15,00 euro per jaar (meer mag ook). Donateurs ontvangen net als leden alle genoemde informatie in bovenstaande tekst met uitzondering van het landelijk IVN-blad. Deelnemen aan ledenactiviteiten en korting bij deelname aan cursussen is ook van toepassing. Als donateur heb je geen stemrecht. Aanmelden donateurs en gezinsleden(onder noemer huisgenoten) bij: penningmeesterivndordrecht@gmail.com.