Florawandeling ‘t Oostermaet 6,9 km

De route loopt door de bossen van een 19e-eeuws jachtgoed, compleet met Rododendrons, jachthuizen, en een eendenkooi. Je kruist een aantal keer de Lettelerleide, die dankzij hier en daar afgevlakte oevers en een hogere waterstand aan weerszijden soortenrijke hooilanden laat zien. Een bijzonderheid is De Slenk, een dalvormig landschap met schrale vochtige weiden met soorten die horen bij een Dotterbloemhooiland. Planten die je op de route kunt tegenkomen: Rankende helmbloem, Brede wespenorchis, Koninginnekruid, Bochtige smele, Waterkers en Echte koekoeksbloem.

wandeling deventer oostermaet
Koninginnekruid met Bruin zandoogje (foto: Gerrie Roetert)

Startpunt

Parkeerplaats
Oerdijk 119a
7434 RA Lettele

Deze route hoort bij het boek Ode aan de flora van Deventer van Martin Heinen e.a. (2022). De wandeling is te vinden in de IVN routes app.