Jeugd

De werkgroep wil kinderen in hun eigen leefomgeving de natuur laten beleven. Zodat ze met plezier buiten zijn en zich ervan bewust zijn dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van onze natuur.

We organiseren jaarlijks de Natuuroudercursus, voor ouders die leerkrachten op de school van hun kinderen gaan ondersteunen bij veldwerkactiviteiten. Hiervoor zijn 4 veldwerkprojecten ontwikkeld, voor alle niveaus op de basisschool:

* Kabouterpad, een zintuigenontdekkingstocht met opdrachten (groep 1 en 2)
* Sporenpad, een diersporenzoektocht door het bos (groep 3 en 4)
* Bodem- en waterdieren, wat kruipt er in de grond en wat zwemt er in het water (groep 5 en 6)
* Uiterwaardenproject, kennis maken met het gebied langs de rivier (groep 7 en 8)
De cursus wordt elk voorjaar gegeven in De Ulebelt.

Op verzoek ondersteunen we ook natuuractiviteiten in en rondom Deventer, zoals de jaarlijkse Boomfeestdag in samenwerking met De Ulebelt.

Onder begeleiding van onze werkgroep heeft één van de afstudeergroepen van de natuurgidsencursus een leuke GPS-tocht voor jongeren ontwikkeld. In de vorm van een geo-cache gaan jongeren op pad om opdrachten uit te voeren en coördinaten te zoeken. Het draaiboek om zoiets zelf op te zetten, bijvoorbeeld bij een andere IVN-afdeling is te verkrijgen bij de coördinator.

Onze werkgroep kan altijd nieuwe leden gebruiken. Heb je belangstelling of wil je informatie, neem dan contact op met de coördinator: Carla Slange; tel 0570-654953 of per mail.

 

boomfeestdag deventer