Jeugd

De werkgroep wil kinderen in hun eigen leefomgeving de natuur laten beleven. Zodat ze met plezier buiten zijn en er zich van bewust zijn dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van onze natuur. We organiseren jaarlijks de Natuuroudercursus,  voor ouders die de leerkrachten op de school van hun kinderen gaan ondersteunen bij veldwerkactiviteiten. Hiervoor zijn 4 veldwerkprojecten ontwikkeld, voor alle niveaus op de basisschool. De veldwerkprojecten, die we hier behandelen zijn:

* Kabouterpad, een zintuigenontdekkingstocht met opdrachten (groep 1 en 2)
* Sporenpad, een diersporenzoektocht door het bos (groep 3 en 4)
* Bodem- en waterdieren, wat kruipt er in de grond en wat zwemt er in het water (groep 5 en 6)
* Uiterwaardenproject, kennis maken met het gebied langs de rivier (groep 7 en 8)
De cursus wordt elk voorjaar gegeven in De Ulebelt.

We ondersteunen op verzoek natuuractiviteiten rondom Deventer, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Boomfeestdag in sameewerking met De Ulebelt. De werkgroep kan altijd nieuwe leden gebruiken.

Onder begeleiding van de Werkgroep jeugd heeft één van de afstudeergroepen van de natuurgidsencursus in 2013 een leuke GPS-tocht voor jongeren ontwikkeld. In de vorm van een geo-cache gaan jongeren op pad om opdrachten uit te voeren en coordinaten te zoeken. Het draaiboek om zoiets zelf op te zetten, bijvoorbeeld bij een andere IVN-afdeling, is hieronder te downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator:

Carla Slange; tel 0570-654953 of per mail

boomfeestdag deventer