Vlinders

De Vlinderwerkgroep wil meer te weten komen over vlinders en hun leefwijze en dat met name in de gemeente Deventer.

Wij zijn al een aantal jaren bezig met een project in samenwerking met Stichting IJssellandschap en de Vlinderstichting om een route te monitoren. Dit is het in kaart brengen van vlinders in een bepaald gebied. We doen dit met de vlinders van de Moespotleide en de Kranenkamp. Zo monitoren we iedere week de dagvlinders van mei tot eind september. Lijkt het je leuk een keer mee te lopen, neem dan contact op met de coördinator.

Daarnaast stellen we enkele keren per jaar een speciaal vlinderdoek op om te kijken welke nachtvlinders op het doek afkomen. We determineren (opzoeken van de naam) deze vlinders en plaatsen ze op www.waarneming.nl.

Jaarlijks doen we mee met de landelijke nachtvlindernacht voor publiek. Elk jaar bezoeken we ook de Landelijke Vlinderdag van de Vlinderstichting.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de coördinator: Hans van den Berg; tel 0570-545022 of per mail.