Lid worden

Aanmelden als lid van IVN Deventer kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar onze ledenadministratie.

Door je aan te melden als actief lid van IVN Deventer, ben je meteen lid van IVN Nederland.

Je ontvangt 4x per jaar ons blad Natuurwijzer en daarnaast het landelijke IVN-blad Mens en Natuur. Tevens ontvang je de maandelijkse nieuwsbrief en ben je welkom bij het Natuurcafé. Verder kun je gratis mee met excursies en kun je gratis of met korting een cursus volgen.

De kosten voor het IVN-lidmaatschap bedragen minimaal € 24 per jaar voor volwassenen. Het rekeningnummer voor betalingen is NL98 INGB 0003 3947 11 ten name van IVN-afdeling Deventer.

De lidmaatschapsvoorwaarden zijn te vinden in Artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement IVN Deventer.