Lid worden

Aanmelden als lid van IVN Deventer (of voor het aanvragen van meer infor­matie) kan heel eenvoudig door een mail te sturen naar onze ledenadministratie.

Door je aan te melden als actief lid van IVN Deventer, ben je meteen lid van IVN Nederland.

Je ontvangt ons blad Natuurwijzer en daarnaast het IVN-blad Mens en Natuur.

De kosten voor het IVN-lidmaatschap bedragen minimaal € 24 per jaar voor volwassenen. Het rekeningnummer voor betalingen is NL98 INGB 0003 3947 11 ten name van IVN-afdeling Deventer.

De lidmaatschapsvoorwaarden zijn te vinden in Artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement IVN Deventer.