Natuurbeheer

IVN Deventer organiseert niet alleen een veelheid aan excursies en andere activiteiten, er is ook een ‘knotgroep’ actief.

Deze werkgroep doet landschapsonderhoud bij particulieren en boeren in de omgeving van Deventer. De werkzaamheden zijn onder andere het knotten van wilgen, het onderhoud van boomsingels en soms het vlechten van heggen. We werken in de periode oktober t/m maart. Wanneer de weidevogels beginnen te broeden, zijn wij het veld weer uit.

Nu de herfst nadert, gaat de wilgenknotgroep weer aan de slag. We hebben verschillende werkzaamheden, het knotten van de wilgen en het maken van brandhout van de dikke takken. Van de rest maken we een kampvuur.

We werken eens in de 14 dagen op een zaterdagochtend van 9.15 – 12.30 uur. Daarna trakteert de eigenaar van de wilgen ons op een kop (erwten)soep.

Gereedschap en uitrusting zijn aanwezig.

Heb je belangstelling om mee te doen, neem dan contact op met de coördinator Hennie Meutstege per knotten@ivndeventer.nl. Dan krijg je meer informatie over het knotten.

De data voor het najaar 2023 en het voorjaar 2024 zijn te vinden onder Activiteiten.