Natuurbeheer

IVN Deventer organiseert niet alleen een veelheid aan excursies en andere activiteiten, maar er is ook een ‘knotgroep’ actief.

Deze werkgroep doet landschapsonderhoud bij particulieren en boeren in de omgeving van Deventer. De werkzaamheden zijn onder andere het knotten van bomen, onderhoud van boomsingels en soms vlechten van heggen. We werken in de periode oktober t/m maart. Wanneer de weidevogels beginnen te broeden, zijn wij het veld weer uit.

Er wordt om de week gewerkt op een zaterdagochtend van 9.15 – 13.00 uur. Daarna wordt er gezamenlijk (erwten)soep gegeten bij de opdrachtgever.

Gereedschap en uitrusting zijn aanwezig.

Heb je belangstelling om mee te doen, neem dan contact op met de coördinator Hennie Meutstege per knotten@ivndeventer.nl. Je krijgt dan bericht op welke locatie gewerkt gaat worden.

De data voor het najaar 2023 en het voorjaar 2024 zijn te vinden onder Activiteiten.