Bestuur

U kunt contact opnemen met de bestuursleden van de Deventer afdeling van de IVN via een van deze links:

Voorzitter: Mike Hirschler mail

Secretaris : Trudy Drüggen mail

Ledenadministratie: Trudy Drüggen mail

Penningmeester: vacant mail

Lid: Betsie Pinkert mail

Lid: Petra Groothuis mail

bij betalingen:                  

NL98 INGB 0003 3947 11 tnv IVN-afdeling Deventer

paviljoen Vogeleiland