Vroege Vogelbos Vrienden

De Vroege-Vogelbos-Vrienden bestaan uit mensen die een speciale band hebben met dit bos. Dit kunnen buurtbewoners zijn maar ook IVN-ers die al meer dan 30 jaar hun thuisbasis hebben in dit bos. Ze houden zich bezig met kleinschalig aanvullend bosbeheer in het VroegeVogelbos. Dit alles om een aantrekkelijker bosbeeld en om meer en betere natuurwaarden te krijgen.

Het reguliere onderhoud van het bos is in handen van Stad & Natuur en Landschapsbeheer Flevoland; zij sturen de groenaannemer aan. De Vroege Vogelbos Vrienden stemmen hun werkzaamheden hierop af.

Werkzaamheden van de 'vrienden':

  • bosrandbeheer: het zagen van bomen en struiken in de bosrand om een geleidelijke opbouw te krijgen van de bosrand, zodat de bosrand een aantrekkelijk gebied wordt voor verschillende planten, struiken, bomen en dieren.
  • berenklauwbestrijding: de bestrijding van de reuzenberenklauw; het bestrijden gebeurt door uitsteken, schoffelen of maaien van de berenklauw.
  • poelbeheer: het beheren van de twee poelen in het bos zodat de poelen niet dichtgroeien maar grotendeels open blijven voor watergebonden dieren en planten.
  • padbeheer: het onderhouden van paden door gericht snoei- en zaagwerk. Ook het opruimen van gezaagde stammen en takken hoort hier bij. 
  • markante bomen: het vrijzetten van beeldbepalende bomen zodat ze beter uit kunnen groeien en nog beter tot hun recht komen.
  • zwerfvuil verwijderen: regelmatig verwijderen van zwerfvuil zodat het bos zo schoon mogelijk blijft. Dit zijn de echte vrienden; een bos is namelijk niet zoals de eigen straat of buurt, waar mensen bijna vanzelfsprekend voor in actie komen: de mensen die op pad gaan om andermans vuil op te ruimen in het bos voelen zich echt verbonden met dit stuk natuur.
  • voorzieningen: het aanleggen van voorzieningen zoals bijvoorbeeld parkbanken.

Wil je ook meedoen met de vrienden van het Vroege Vogelbos? Meld je aan via ivnalmere@yahoo.com en je komt op de verzendlijst zodat je op de hoogte blijft van toekomstige werkdagen (veelal op zaterdagochtend).