Lid worden

Lidmaatschap

Het IVN afdeling Almere heeft gewone leden, dit zijn de leden die af en toe actief willen zijn binnen de vereniging. Daarnaast zijn er huisgenootleden (voor echtgenoten en partners) en donateurs (personen die de afdeling wel steunen maar niet actief willen zijn binnen de vereniging).

De contributie bedraagt;
€ 24.00 voor leden
€   7,50 voor huisgenootleden
€ 15,00 euro voor donateurs en gereduceerd lidmaatschap.

Leden krijgen het landelijke kwartaalblad Mens en Natuur toegestuurd en de maandelijkse e-mail nieuwsbrief van de afdeling Almere. Ze zijn verzekerd tijdens IVN activiteiten en krijgen korting bij activiteiten.

Als je lid wilt worden kun je je aanmelden via www.ivn.nl/word-lid. De landelijke vereniging meldt dit dan weer aan onze afdeling. De lidmaatschapskosten bedragen € 24,- per jaar. Als je je aanmeld via de landelijke site kun je de contributie ook gespreid per maand betalen.

Wil je geen lid maar donateur worden dan verzoeken wij je een e-mail te zenden aan ivnalmere@yahoo.com onder vermelding van nieuw donateur en je naam en adresgegevens. 

Beeindigen lidmaatschap: stuur een e-mail voor 1 december van het lopende jaar naar de ivnalmere@yahoo.com met daarin vermeld de reden voor de beeindiging van het lidmaatschap. Wij melden je dan af. Na 1 december ben je automatisch nog een jaar lid en contributie verschuldigd.

Klik hier voor alle lidmaatschapsvoorwaarden.