IVN Floriade Natuur Route

Met IVN naar het Floriadeterrein

De IVN Floriade Natuur Route is een beschrijving van een recreatieve natuurroute die wordt samengesteld door IVN Almere.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de route vanuit het stads-centrum langs beide zijden van het Weerwater naar het (toekomstige) Floriadeterrein zou voeren. Onderweg zouden wij ons dan richten op de overal aanwezige overvloedige natuur. Ons idee was de reeds aanwezige natuur in de (bestaande) stad in het algemeen en langs het Weerwater in het bijzonder meer zichtbaar en beleefbaar te maken.

Door de beslissing van de Floriade dat het terrein tijdens de Floriade slechts vanaf 1 zijde bereikbaar is, is dit idee helaas achterhaald. Wij zijn nu voornemens deze route pas te gaan maken als het Floriadeterrein (na de Floriade) openbaar gebied is.

Voortgekomen uit Natuurgidsencursus

Wim, Harry en Charles ontwikkelden in 2014 als eindproject van de Almeerse Natuurgidsencursus het idee van een IVN Floriade Natuur Route.

Dit idee wordt door een aantal cursisten van de  natuurgidsenopleiding 2019-2020 (Marjoes, Alwin en Heleen) verder uitgewerkt. Het is in elk geval al duidelijk dat de wandeling in de IVN Route-app beschikbaar wordt gesteld.