Bestuur

Het bestuur

Het Bestuur regelt de zaken en financiën binnen het IVN afdeling Almere en is aanspreekpunt voor zaken die het IVN- afdeling Almere betreffen.

Het bestuur vergadert elke 6 weken en organiseert minstens een keer per jaar een Algemene Leden Vergadering.

Het bestuur bestaat sinds 5 september 2020 uit:

  • Jan van den Bos, voorzitter
  • Paul Mansvelt, secretaris 
  • Huib Leenders, penningmeester
  • Irma Stroombergen, algemeen bestuurslid
  • Ad Vossenaar, algemeen bestuurslid.

Werkgroep coordinatoren kunnen desgewenst bij de bestuursvergaderingen aansluiten.

Voor contact met het bestuur mail: ivnalmere@yahoo.com

2018bestuurhet bestuur in 2018 v.l.n.r: Huib, Irma, Herbert, Jan en Ad.

2020 bestuurHet bestuur vergadert coronaproef in augustus 2020; v.l.n.r.: Ad, Huib, Jan, Rinus, Irma (Herbert maakt de foto)