Waarnemingen 2023

Overzicht waarnemingen vogelexcursies Rimburgerbos 2022-2023
Datum 060322 050323
Soort
Boomklever X X
Boomkruiper X
Buizerd X
Groene specht X X
Grote bonte specht X X
Heggenmus X X
Houtduif X X
Koolmees X X
Merel X X
Pimpelmees X X
Roodborst X X
Tjiftjaf X
Vink X X
Winterkoning X X
Zanglijster X X
Zwarte kraai X X
Geelgors X
Totaal 16 14
Overzicht waarnemingen vogelexcursies Cranenweyer 2022-2023
Datum
030422
020423
Soort
Aalscholver
X
X
Blauwe reiger
X
X
Boerenzwaluw
X
Boomklever
X
X
Boomkruiper
X
Buizerd
X
Canadese gans
X
X
Fuut
X
X
Groene specht
X
X
Grote bonte specht
X
X
Grote gele kwikstaart
X
Heggenmus
X
X
Holenduif
X
X
Houtduif
X
X
Huismus
X
X
IJsvogel
X
Knobbelzwaan
X
X
Koolmees
X
X
Meerkoet
X
X
Merel
X
X
Nijlgans
X
X
Pimpelmees
X
X
Roodborst
X
X
Spreeuw
X
X
Tjiftjaf
X
X
Torenvalk
X
Vink
X
X
Waterhoen
X
X
Wilde eend
X
X
Winterkoning
X
X
Wintertaling
X
Witte kwikstaart
X
Zanglijster
X
X
Zwarte kraai
X
X
Zwartkop
X
Totaal
32
29

Overzicht waarnemingen vogelexcursies Brunssummerheide 2022-2023

Datum 08052022 07052023
Soort
Bonte vliegenvanger X
Boomklever X
Boomkruiper X
Boomleeuwerik X X
Boompieper X X
Buizerd X
Canadese gans X
Fitis X X
Fluiter  X
Gekraagde roodstaart X
Goudvink  X
Groene specht X X
Grote bonte specht X X
Grote lijster X X
Houtduif X X
Koolmees X X
Kuifmees X
Merel X X
Pimpelmees X
Putter X X
Raaf X
Roodborst X X
Roodborsttapuit  X X
Spreeuw X X
Tjiftjaf X X
Tuinfluiter X
Vink X X
Winterkoning X X
Zanglijster X
Zwarte kraai X X
Zwarte mees X
Zwartkop X X
Totaal 27 23