Waarnemingen 2020

Toelichting:

Sinds eind 2017 heeft het IVN afd. U o/ W het onderwerp “Instandhouding Groot Vliegend Hert” weer geïntensiveerd. Naast aanleg en onderhoud van broedstoven en verdere aanverwante werkzaamheden is monitoring natuurlijk een heel belangrijk onderdeel.
Voor het seizoen 2020 zijn er weer 24 nieuwe waarnemers/ waarneemsters geregistreerd!! Het totale aantal over de jaren 2018/2019/2020 komt nu op 56 te staan. Echt niet iedereen ziet elk jaar een Groot Vliegend Hert. Het blijft een zeldzaam dier.
Ook dit voorjaar hebben we weer flink campagne gevoerd via IVN-website, de PR-afd. Gem. Landgraaf, tv “De Beeldkrant” Omroep Landgraaf en diverse andere websites. Tevens is er in het voorjaar een lezing gegeven over het GVH in het Multifunctioneel Centrum te Waubach waar we te gast waren bij “Roberts Wintergasten”. Ook Piet Oudejans, Ecoloog bij het IKL, gaf hier zijn bijdrage aan.
Dit alles heeft weer invloed gehad op de resultaten  van seizoen 2020. Echter het is de waarn(e)em(st)er die dit allemaal gerealiseerd heeft.
Het resultaat:
Vergeleken met 2019 is het aantal waarnemingen gestegen van 83 (2019) naar 123 (!!), en het aantal waarnemers steeg van 27 naar 42 !! Het waargenomen aantal dieren steeg van 162 (2019) naar 271 dit seizoen. Een geweldig resultaat .Daar mogen we met zijn allen best trots op zijn.
Van de totale waarnemingen is een verslag gemaakt dat persoonlijk bij de waarnemers is bezorgd. Alle gegevens inclusief GPS data van de vindplaatsen worden overgedragen aan Dhr. P. Oudejans ecoloog voor “beschermde diersoorten” van het IKL(Stichting: Inrichting Klein Landschap). Het IKL zorgt dat deze gegevens in de Nationale Databank komen.Bijgevoegd vindt U de samenvatting van deze waarnemingen met door mij afgeleide cijfers.
Alleen de samenvattende afgeleide cijfers worden op onze IVN-website gepresenteerd.

Groot Vliegend Hert

GVH man 74mm I..Vleeschhouwers 30-6-‘20

Dit jaar had ik weer het geluk om bij een uitbraak van een broedstoof aanwezig te zijn. Bovendien had ik 5 waarnemers bij me en 2 netten. We konden heel wat dieren vangen waarbij geslacht, grootte en gewicht door mij werden vastgesteld (persoonlijk interesse). Vervolgens werden de dieren weer snel losgelaten. We hadden maar 3 kwartier de tijd (22.15 tot 23.00 uur) daarna was het afgelopen. Ik heb ze niet allemaal kunnen bemeten. Dus, dan maar loslaten! Het was weer een indrukwekkende gebeurtenis. Ook fantastisch voor de diverse aanwezige nieuwe waarnemers!!

GVH man

Meten en…… wegen tijdens een uitbraak                                                                            

In het voorjaar werden bovendien 2 broedstoven in samenwerking met de Gem. Landgraaf aangelegd t.w.: aan de Juffersweg en bij de T-kruising Groenstergracht/ Haanweg.
Verder werden er ook een 10-tal waarschuwingsborden (Leefgebied Vliegend Hert) op speciale plekken geplaatst.
Tot slot, hartelijke dank aan alle waarnemers(/melders). Zonder jullie waren deze gegevens niet beschikbaar gekomen. Hierbij dan ook het verzoek om volgend seizoen weer mee te werken en…. misschien ook meer mensen te motiveren om mee te helpen met waarnemen van dit zeldzame beschermde dier.

Samenvatting waarnemingen GVH seizoen 2020:

In de waarnemingsperiode van 11 juni t/m 19 augustus zijn er 123 (gebied U o/ Worms) waarnemingen bij mij gemeld, waarvan ca. 95% met foto of zijn de slachtoffers als zodanig verzameld (Lijkenkist).
Het aantal waarnemers was 42.
In totaal zijn er 271 dieren GVH waargenomen.
Bovendien werden een 5-tal waarnemingen GVH van buiten Landgraaf (Klimmen; Heerlen(Welten); Brunssum(Haefland), Baesweiler(D) en zelfs 1 melding uit Italië (met foto)) ontvangen.
De verdeling van de soort-waarneming kan als volgt worden opgesplitst:
De verdeling van de soort-waarneming kan als volgt worden opgesplitst:

Waarneming van aantal % v.h. totaal

Man 119      43,9
Vrouw 68     25,1
Aantal vliegend * 52     19,2
Slachtoffers **    32     11,8
Slachtoffers:
Verkeersslachtoffers:
Maastrichterweg:2 stuks
Warderweg: 17 stuks!!!!
Europaweg Kr.Haanweg/Kerkstraat 2 stuks
Predatie: 4  stuks.
Natuurlijke dood: 6  stuks
Conclusie: Het grootste gedeelte van de slachtoffers zijn het gevolg van het verkeer!! De Warderweg is, zoals ook in 2019, de grootste dader.
*= Hiervan kon het geslacht niet worden vastgesteld.(beter: gedeeltelijk)
**= Het betreft hier slachtoffers van verkeer, predatie en natuurlijke dood.
Conclusie: ruim  88% van de waarnemingen betreft levende dieren. In 2019 was dit ruim 83% .
Tijdens de waarnemingsperiode zijn ook nog andere kevers waargenomen.
T.w.
Klein Vliegend Hert (Dorcus P.)  totaal: 78 stuks !!   (2019: 19 stuks). Lederschallebijter (Carabus Coriaceus): 6  stuks(2019: 1 stuks).
Vriendelijk groetend,
Leo Offermans