Bankgegevens

Rabobank rekeningummer:

NL53 RABO 015.17.75.680
t.n.v. IVN Ubach over Worms

Contributie 2023:

Leden: € 24,- per jaar Huisgenootleden: € 10,- per jaar

Abonnement 2023: de Natuurgids € 19,- per jaar