Waarnemingen 2022

 

Datum 0603 0304 0805
Soort
Aalscholver x
Blauwe reiger x
Bonte vliegenvanger x
Boomklever x x
Boomkruiper x x x
Boomleeuwerik x
Boompieper x
Buizerd x x x
Canadese gans x x
Fitis x
Fluiter x
Fuut x
Gekraagde roodstaart x
Goudvink x
Groene specht x x x
Grote bonte specht x x x
Grote gele kwikstaart x
Grote lijster x
Heggenmus x x
Holenduif x
Houtduif x x x
Huismus x
Ijsvogel x
Knobbelzwaan x
Koolmees x x x
Meerkoet x
Merel x x x
Nijlgans x
Pimpelmees x x
Putter x
Roodborst x x x
Roodborsttapuit x
Spreeuw x x
Tjiftjaf x x x
Tuinfluiter x
Vink x x x
Waterhoen x
Wilde eend x x
Winterkoning x x x
Wintertaling x
Witte kwikstaart x
Zanglijster x x
Zwarte kraai x x x
Zwarte mees x
Zwartkop x
Totaal 16 32 28