Op stap in de regio: Natuurgebied De Doort

8 Januari 2015.
Ik kijk naar buiten. Bomen en struiken buigen diep in de wind. Regen zwiept snoeihard tegen de ruiten. In dit weer stuur je nog geen hond naar buiten. Ik verlang naar de zomer. Ik kijk uit naar onze geplande cruise naar Noorwegen. En als toetje in de zomer ook nog een weekje Bodensee. Maar tussendoor is hier in onze regio in de zomer toch ook veel moois te beleven. Een van die fraaie gebieden waarover ik het nu zal hebben is Natuurgebied De Doort.
De Doort is gelegen tussen Echt en Susteren. Vanaf 2009 kom ik hier regelmatig. Wat flora en fauna betreft behoort De Doort tot een van de rijkere gebieden van Midden- Limburg. Loofbossen, bloemrijke graslanden en tichelgaten zijn kenmerkend. Tichelgaten zijn vijvers ontstaan door kleinschalige kleiwinning in oude Maasmeanders gedurende de periode 1920-1960. Dit ten behoeve van de Echter dakpannenindustrie. Veel van deze vijvers zijn nu in gebruik als visvijver.
Aan de rand van De Doort stroomt helder water door de Middelsgraaf. Deze is ooit gegraven bij de ontginning van veenmoerassen. In de jaren viiftig heeft men de Middelsgraaf recht getrokken.
De Doort is een van de belangrijkste gebieden van Nederland waarin de zeer beschermde Boomkikker voorkomt. Eigenlijk is het een vreemde naam voor onze inheemse boomkikker. Want in de bomen zul je dit kleine kikkertje nauwelijks aantreffen. Het diertje leeft vooral op en tussen de in het gebied rijkelijk aanwezige braamstruiken. Een volwassen exemplaar wordt ongeveer 4 cm groot en heeft zuignapjes aan zijn poten om tegen de braamstruiken te kruipen. Vanaf april verlaten ze hun overwinteringsplaats om zich voort te planten in de aanwezige poelen. In 1992 is een belangrijke boomkikkerpoel voorzien van een ondoorlatende folieafdichting. Tevens heeft men toen een regelbare verbinding gemaakt met de Middelsgraaf om het waterstand op peil te houden.
Regelmatig is Staatsbosbeheer in de weer om het leefgebied van de boomkikker in stand te houden en zelfs te verbeteren. Dat vergt beheersmaatregelen. In de maand oktober 2014 heeft Staatsbosbeheer opgroeiende bomen gekapt daar waar deze de bosranden te zeer overschaduwden. Deze randen zijn van groot belang als zonplek voor de koudbloedige boomkikker. De boomkikker haalt zijn energie uit de warme zonnestralen. Gezeten op de bladeren van de braamstruiken tankt hij bij.
Wil je de boomkikkers zien dan heb je dus de meeste kans op de warmere dagen waarop de zon flink schijnt. Er zijn dagen bij dat je dan met succes vele tientallen kunt aanschouwen, als je maar goed kijkt en op de juiste plek bent.
Tijdens mijn bezoek aan De Doort wist ik ook een aantal mooie insecten op de gevoelige plaat vast te leggen. Ik noem: Krabspin , Fraaie Schijnbok, Zwartkopvuurkever, Reuzengoudhaan, Schorpioenvlieg, Landkaartje (voorjaarsvorm), Landkaartje (Zomervorm), Gestreepte Pyamawants.Het gebied kent ook een rijke flora. Waaronder de zeldzame eenbes.
Enfin, u moet het maar eens zelf gaan bekijken. Ga wel respectvol om met dier en plant. Verstoor de boomkikkers niet. Vanwege hun schutkleur wanen ze zich onbespied en kunt u hen redelijk dicht naderen zonder dat ze wegvluchten. Kijken met de ogen en niet met de handen!

Wilt u meer weten over De Doort, dan verwijs ik u graag naar de website van:
Olaf Op Den Kamp. www.eifelnatur.de → Via startpagina, → “Limburg” →“De Doort”.

Herman Langen, IVN vrijwilliger