Plantenwerkgroep

De plantenwerkgroep van IVN-Roermond is opgericht in de jaren tachtig. De doelstelling van de werkgroep is om op een gezellige manier onze kennis van de flora met elkaar te vergroten en te genieten van de mooie natuur in onze omgeving. Hiertoe komen we één maal per maand  bij elkaar. In de zomermaanden is dit op vrijdagavond en in de wintermaanden  op zaterdagmorgen. In de maanden december, januari en februari verzamelen we ons in het NME-centrum in Haelen om respectievelijk meegebrachte takken van coniferen, loofhout en mossen te bestuderen en te determineren. In de andere maanden gaan we naar buiten om natuurgebieden in de buurt te bezoeken en te inventariseren op voorkomende flora.

Tijdens deze bijeenkomsten staat plezier en gezelligheid voorop. De deskundigheid van de deelnemers varieert hierbij. We hebben leden die al vanaf de oprichting actief zijn en veel kennis hebben maar ook mensen die alleen basiskennis hebben. Dit is echter geen bezwaar want het uitgangspunt van onze werkgroep is dat we van elkaar kunnen leren en de leden vinden het leuk om elkaar te helpen hierbij.

Een aantal bijeenkomsten heeft een thema. Zo wordt in januari loofhout bekeken, in februari en maart wordt het accent op mossen gelegd, in april komt de voorjaarsflora in de bossen aan de orde. Daarna volgen de flora van berm, uiterwaarden enz. In oktober zijn de paddenstoelen aan de beurt en in november wordt altijd een park bezocht. In december tenslotte krijgen de coniferen onze aandacht. Ook inventariseren we soms op verzoek van instanties als Staatsbosbeheer en  Limburgs Landschap.

Iemand die interesse heeft in flora en eens met ons mee wil gaan op een van onze werkochtenden of – avonden  is van harte welkom. De data en locaties staan op de site van IVN-Roermond.

Informatie kan verkregen worden bij de coördinatoren:
Hermien Hendrikx (0475-594340, hermienhendrikx@hotmail.com) en
Willemiek van Deutekom (06-20903490, deuteijs@wxs.nl)

Jaarprogramma 2023 – Plantenwerkgroep

Jaarprogramma 2022 – plantenwerkgroep

Jaarprogramma 2021 – plantenwerkgroep

Jaarprogramma 2020 – plantenwerkgroep

Jaarprogramma 2019 – plantenwerkgroep

Jaarprogramma plantenwerkgroep 2018

roermond_jaarprogramma_2017_plantenwerkgroep.pdf