Donaties

Draagt u de doelstellingen van IVN Roermond e.o., zoals het verbeteren van natuureducatie met name voor jongeren en werken aan een duurzamere samenleving, een warm hart toe maar wilt u geen lid worden van de vereniging dan kunt u ook een donatie doen.

U kunt een bedrag over maken op bankrekening NL18RABO0135837367 t.n.v. IVN Roermond e.o. onder vermelding van “donatie” en eventueel uw n.a.w. gegevens.