Zoogdierwerkgroep

Activiteiten
(Aspirant)leden van onze werkgroep zijn bezig met dassenwerk, het monitoren van onder meer bevers, vleermuizen, bunzing en boommarter, sporen lezen, faunapassages controleren, lezingen aan elkaar geven, deze organiseren en lezingen en symposia volgen over bever, das, wild zwijn en andere zoogdieren, braakballen uitpluizen en meer. Verder bekijken we samen welke activiteiten we op kunnen pakken.

Nieuwsbrief
In december 2020 is onze eerste nieuwsbrief verschenen. Interesse? Meld je aan voor de nieuwsbrief door ons een e-mail te sturen, ons e-mail-adres is: zoogdierwerkgroep@ivnroermond.nl

Leden
We zijn op vrijdagavond 21 februari 2020 gestart met 35 (aspirant)leden en 5 ‘volgers’ (mensen die graag op de hoogte gehouden willen worden). Wil jij ook (aspirant)lid of ‘volger’ worden? Stuur ons dan een e-mail. Ons e-mail-adres is: zoogdierwerkgroep@ivnroermond.nl

Coördinatoren
Marieke van den Ende en Joost Geraets zijn onze coördinatoren. Je kunt hen bereiken via/op het e-mail-adres: zoogdierwerkgroep@ivnroermond.nl
Hieronder meer over onze activiteiten (helemaal onderaan vind je de links):

Bevers
Incidenteel wordt geassisteerd bij het monitoren van beverburchten langs sloten, beken en rivieren.

Dassen
Het dassenwerk dat enkele leden van onze Zoogdierwerkgroep doen omvat onder meer:

Egel
Eén van onze leden is vrijwilliger bij Egelopvang Stein. Denk aan het ophalen van gewonde, zieke of verzwakte egels en/of het bevrijden en het verzorgen van deze zieke, gewonde of verzwakte (jonge) egels.

Eikelmuis en Wilde hamster
Eén van onze leden onderhoudt de Facebook-pagina’s Eikelmuis en Wilde hamster.

Marters, met name bunzing en boommarter
Enkele leden nemen deel aan het meetnet marters, ook wel het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) Bunzing en Boommarter (BuBo), kortweg NEM Marters / NEM BuBo.

Muizen
Braakballen van kerkuilen onderzoeken, uitpluizen op zoek naar de door de uil(en) gegeten muizen vindt onregelmatig plaats.

Vleermuizen
Eén van onze leden neemt deel aan het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) Vleermuis Transect Tellingen (VTT), meestal kortweg NEM VTT genoemd. Dit meetnet richt zich op de gewone dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis.

Wild zwijn
Het observeren en fotograferen van Wilde zwijnen is een hobby van één van onze leden.

Wolf
Leden letten op (mogelijke) sporen van wolven in onze regio en volgen actief de ontwikkelingen rondom de wolf / wolven in Limburg.

Andere zoogdieren…
Onze leden hebben ook belangstelling voor rode eekhoorns, hazelmuizen, wilde konijnen, vossen, voor huisdieren zoals honden en paarden en meer exotische zoogdieren zoals dolfijnen en olifanten.

Faunapassages, rasters en poorten
Leden van onze Zoogdierwerkgroep controleren faunapassages op toegankelijkheid en monitoren soms welke dieren er gebruik van maken. We hebben al dassen, vossen, steenmarters en een wezel op beeld.
Rasters en poorten worden gecontroleerd en soms gerepareerd. Indien nodig wordt er een melding gedaan bij de organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van poorten en rasters wanneer er iets mis of kapot is.

Overige activiteiten / interesses

Hulpmiddelen
Bij het monitoren van dassen en faunapassages zetten we wildcamera’s in. Tijdens de monitoring van vleermuizen wordt een apparaat (Batlogger) gebruikt om de geluiden vast te leggen inclusief de locatie (GPS-coördinaten). Waarnemingen worden vastgelegd met / in apps zoals voor de coördinaten OsmAnd of Topo GPS en om waarnemingen vast te leggen ObsMapp / iObs van waarneming punt nl en ‘NDFF Invoer’ van BIJ12 / enkele soortenorganisaties.

Fotograferen
Enkele leden zijn actief met het fotograferen van zoogdieren in het vrije veld. Deels door gericht op zoek te gaan en deels zijn het ‘toevallige’ ontmoetingen.

Links
– Zoogdiervereniging (websiteFacebookTwitter);
– verspreidingsatlas > Zoogdieren;
– ‘Bevers in Nederland’ (websiteFacebookTwitter (Willy de Koning));
– Das&Boom (websiteFacebook);
– Dassenwerkgroep Brabant (websiteFacebookTwitter);
– Egelwerkgroep Nederland (websiteFacebookTwitter);
– Egelopvang Stein (websiteFacebook);
– Eikelmuis (Facebook);
– NEM Marters (verspreidingsonderzoek) (website) = NEM BuBo;
– Mollentelling 2021 (website)
– mol / molshoop) melden > link;
– onderzoek braakballen (website);
– NEM VTT (vleermuizen – website);
– Wilde hamster (Facebook);
– BIJ12 > … > Wolf;
– IKL > ‘Schadepreventie wolf‘;
– ‘Dood doet Leven’ (websiteYouTube)
– verkeersslachtoffer melden / ‘Dieren onder de wielen’ > link
– .be ‘Dieren onder de wielen’ > link
– app OsmAnd (website)
– app Topo GPS (website)
– app ObsMapp / iObs (website);
– app NDFF Invoer (website).

Gebruikte foto’s op deze pagina:
– boven deze pagina: Dassen – fotograaf: Gerard Killaars
– hieronder: Wolf of hond ? – fotograaf: Meinse van der Velde

Roermond zoogdierwerkgroep