Groene Camera Trofee 2023

De foto’s die je tijdens (de voorbereiding van) een IVN activiteit ZELF hebt gemaakt kunnen het gehele jaar gestuurd worden naar fotomaster@ivnroermond.nl o.v.v. De Groene Camera Trofee.
De fotomaster zal er voor zorgen, dat de opnames  aan onderstaand album worden toegevoegd. De keuze van de winnaar wordt tijdens onze jaarvergadering in 2024 gemaakt.

Met ingang van het jaar 2019 mogen maximaal 5 foto’s per activiteit per persoon worden ingestuurd. Dit om te voorkomen dat we bij het nomineren komend jaar honderden foto’s moeten doornemen. Als al onze fotografen van elke activiteit 5 foto’s insturen dan worden het er desondanks nog heel veel! Verras ons gerust. We vinden het leuk om samen terug te kijken op onze activiteiten.

In  het volgende albums staan de foto’s die meedingen naar de Groene Camera Trofee 2023:
Naar de inzendingen voor 2023 >>>

Vanaf 2017 staan de ingezonden foto’s in albums op Google foto’s. Indien u een korte uitleg wilt hebben over de mogelijkheden en icoontjes op die albumpagina’s:  Uitleg Google Foto’s