Aanleveren kopij

Binnen IVN Roermond e.o. delen we actuele informatie al jaren via Het Schrijvertje en natuurlijk via de website www.ivnroermond.nl.

In de praktijk blijkt dat sommige leden best een bijdrage zouden willen leveren, maar niet weten hoe ze dat moeten doen.

Toch is dit vrij simpel:

Wil je iets in Het Schrijvertje geplaatst hebben, stuur je bijdrage dan naar hetschrijvertje@ivnroermond.nl

Wil je iets op de website geplaatst hebben, stuur je bijdrage dan naar webmaster@ivnroermond.nl

Wil je je bijdrage zowel in Het Schrijvertje als op de website geplaatst hebben, stuur het dan gewoon naar beide bovengenoemde email-adressen.

Vaak weet je wie Het Schrijvertje verzorgt of wie de website bijhoudt. Je hebt dan de neiging om het rechtstreeks naar die persoon te sturen. Doe dit echter NIET! Als je iets naar bovengenoemde adressen stuurt wordt automatisch iedereen op de hoogte gebracht. Alleen zo kunnen we als team ervoor zorgen dat je bijdrage goed verwerkt wordt.

Je bijdrage voor Het Schrijvertje dient ongeveer 6 weken voor het einde van het kwartaal binnen te zijn om nog in het volgende nummer opgenomen te kunnen worden. Op de website kunnen we wat meer flexibel zijn. We proberen daar je bijdrage zo snel mogelijk te plaatsen.

Hoe moet je iets aanleveren?

Wij ontvangen je bijdrage bij voorkeur in Word. In Word kun je aan het einde van de zin gewoon door blijven typen. Word zet het dan zelf op de volgende regel. Het fijne is dat de website dat ook doet. Je teksten worden dan automatisch goed weergegeven ook als het weergave gebied iets kleiner is (bijvoorbeeld op je mobiele telefoon).  Dus alleen als je een nieuwe alinea wilt hebben, gebruik je de enter toets.

Sommigen die al meer met Word gewerkt hebben, vinden het leuk om de teksten nog verder op te maken. Zo kunnen er kaders omheen geplaatst worden. Op papier ziet dat er inderdaad prachtig uit. Op de website werkt dat helaas niet zo. Uiteindelijk betekent dit, dat alles overgetypt moet worden, hetgeen we natuurlijk liever niet doen. Lever je bijdrage daarom het liefste aan als een simpel Word document zonder verdere opmaak. Sommige teksten dik afdrukken, cursief afdrukken of onderstrepen kan wel. Verschillende lettertypes hebben geen zin, want op de website gebruiken we een vast lettertype.

Niets is saaier dan alleen maar hele lange lappen tekst (kijk maar naar deze bijdrage). Zeker op een website kun je er van uitgaan dat je tekst, ondanks je vele werk, niet gelezen gaat worden. Schrijf je teksten daarom kort en krachtig. Lever tevens foto’s mee aan. Beelden zeggen immers meer dan 1000 woorden!  Zet deze foto’s niet in het document maar lever ze apart in als jpg bestand. Hoe groter het aantal pixels des te beter. Kleine aantallen pixels zijn vaak niet duidelijk zeker als we de foto willen gebruiken in Het Schrijvertje. Zorg er wel voor dat er geen rechten op deze foto’s zitten. Dus gewoon van een andere website afplukken moeten we zeker niet doen!

De Groene Camera Trofee

Als je wilt meedingen naar De Groene Camera Trofee, stuur je foto’s die je tijdens (de voorbereiding van) een IVN activiteit ZELF hebt gemaakt naar fotomaster@ivnroermond.nl.

We zorgen dan dat je foto geplaatst wordt. Wees je er wel van bewust dat je door inzending automatisch aangeeft dat we deze foto verder mogen gebruiken in bijvoorbeeld Het Schrijvertje, op onze site of bij sommige persartikelen.

Natuurlijk hopen we op vele bijdragen. Binnen IVN Roermond e.o. zijn we met veel goede dingen bezig. Helaas is niet iedereen hiervan op de hoogte. Het Schrijvertje en onze site zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Maak er gebruik van!