Bronnen

IVN natuurorganisaties, actiegroepen

Departement leefmilieu België
IVN opleidingen Regio Midden-Limburg
IVN Natuuracademie online
Jeugd en natuur Horst aan de Maas
Leefmilieu Brussel
Overzicht van organisaties 
Provinciaal natuurcentrum Limburg BE

 

Algemeen

Beeldmateriaal voor natuurwetenschappen
Biologiepagina
Cursusboek tuinreservaten
Natuur vandaag/Nature today
Natuurfoto.nl
Natuurkalender
Natuurpunt.be – Soorten herkennen
Operatie steenbreek
Provincie Limburg Natuurgegevens
Soortenbank
Soortenzoekers Nederlandse soorten
Verspreidingsatlas
Vroege vogels
Waarneming.nl

 

Duurzaamheid

Biodiversiteit
Het lied van de dodo
Duurzame 100 2017

 

Geleedpotigen

Bijen.nl
Film Strabrechtse Heide

 

Landschappen

AHN hoogteprofielen
Atlas van Nederland met geomorfologie
Bodemkaarten
Cartografie van Nederland
Cultureel erfgoed
Dinoloket met ondergrond gegevens
Film IJstijd
Film Peelrandbreuk
Geologie van Nederland
Google Maps
GPS coördinaten
Hoogtebestanden van Nederland
Nederlandse raatakkers
Publieke kaarten

 

Natuursporen

Film over sporen van de vos

 

Planten

Eetbare wilde planten film
Flora van Nederland
Geïllustreerde flora van Nederland
Plantaardigheden
Planten determineren op bloeitijd
Plantenfamilies + kenmerken
Plantengids (Universiteit Leuven)
Plantillustraties
Soortenbank
Wilde bloemen in Nederland

 

Tuinieren

VELT vereniging voor biologisch tuinieren

 

Vogels

Beleef de lente
Roofvogels film herkennen
Tips voor tuininrichting
Tuinvogels: Foto’s met zang
Tuinvogels: Film over voorzieningen in de tuin
Vogelarchief Limburg
Vogelgeluiden
Welke vogel is dit?

 

Water

Bepalen van de biologische waterkwaliteit
Chemische bepaling
Informatie over slootdieren
Lijst met afbeeldingen van waterdieren
Outdoor education materialen
Vermandel materialen voor veldonderzoek
Watereducatie
Waterklaar.nl
Waterspel alles is water