Werkgroep amfibieën en reptielen

De werkgroep is de koepel voor 2 paddenoverzetgroepen in de gemeente Leudal en de Herpetologische werkgroep Leudal.

De overzetgroepen helpen jaarlijks in de tijd van de paddentrek, van eind Roermond werkgroep amfibiën en reptielenfebruari tot begin april, padden, kikkers en salamanders veilig de drukke wegen over, op weg naar hun voortplantingswateren. Meer dan 1500 padden, meer dan 200 salamanders en ook meer dan 200 kikkers worden van een wisse dood gered. Iedereen kan zich aanmelden om mee te helpen. We organiseren jaarlijks een startbijeenkomst voor onze vaste en nieuwe overzetters. Alle aantallen en bijzonderheden worden door de coördinatoren verzameld en ingevoerd op de website Telmee, ze worden daardoor zichtbaar op de website padden.nu, een project van RAVON. RAVON is de organisatie voor amfibieën, reptielen en vissen in Nederland. IKL ondersteunt de overzetactiviteiten in Limburg en organiseert jaarlijks een provinciale startbijeenkomst.

Paddenoverzetgroep Beijlshof <> De Bedelaar
Deze groep zet padden, kikkers en salamanders over tussen Landgoed Beijlshof, ven Grote Bedelaar en het Speckerven. Heen, van het landgoed naar de vennen en deels ook terug van de vennen het bos in.Roermond werkgroep amfibiën en reptielen

Landgoed Beijlshof is eigendom van Het Limburgs Landschap, het ven de Grote Bedelaar is particulier bezit en het Speckerven behoort toe aan Staatsbosbeheer. De gemeente Leudal heeft gezorgd voor waarschuwingsborden die we jaarlijks plaatsen. De werkgroep werkt bij het overzetten samen met al deze partners.

Deze werkgroep wordt sinds 2013 gecoördineerd door René Horsten en Joost Geraets:
rene.horsten@ivnroermond.nl
jognet@gmail.com

Paddenoverzetgroep Haelen/Nunhem
De leden zetten al meer dan 20 jaar amfibieën over naar de Haelensebeek. In Haelen wordt door de overzetgroep samengewerkt met de Gemeente Leudal die speciale voorzieningen voor de padden heeft getroffen in de vorm van paddentrapjes. Door de gemeente Leudal worden elk jaar tijdelijke Roermond werkgroep amfibiën en reptielenverkeersborden geplaatst met de tekst Paddentrek.

Deze werkgroep wordt gecoördineerd door Hermien Hendrikx:
hermienhendrikx@hotmail.com

Paddenoverzetacties van anderen in ons werkgebied
Ook buiten onze werkgroep om zijn er mogelijkheden om padden, kikkers en salamanders in ons werkgebied veilig over de/een weg te helpen. Kijk op de website padden.nu voor de overzetactie(s) bij jou in de buurt. In Beegden bijvoorbeeld kun je bij het Waterproductiebedrijf Heel de Vrienden van de Beegderheide helpen met het overzetten van padden, kikkers en salamanders.

Herpetologische werkgroep Leudal
Dit is een besloten groep. De leden van dit team doen onderzoek naar de verspreiding van reptielen en amfibieën in natuurgebied het Leudal. In het bijzonder naar Hazelwormen en Levendbarende hagedissen.Roermond werkgroep amfibiën en reptielen

Deze werkgroep wordt gecoördineerd door Hermien Hendrikx (IVN en NHGL) en Phlip Bossenbroek (Studiegroep Leudal en NHGL):
hermienhendrikx@hotmail.com
ph.bossenbroek@home.nl