Werkgroep Communicatie

De werkgroep communicatie adviseert het bestuur over het externe communicatiebeleid van de afdeling.

Daartoe stelt de werkgroep jaarlijks een communicatieplan op, in nauwe afstemming met het jaar-activiteitenplan.

Voorts realiseert de werkgroep de volgende PR-taken:

Contact leggen met de regionale media i.v.m. activiteiten van de afdeling, met name het opstellen en verzenden van persberichten over activiteiten;

Het informeren van de leden en geïnteresseerden over de activiteiten van de afdeling;

Het adviseren, stimuleren en faciliteren van (actieve) leden over de PR voor hun activiteiten;

Advies geven over de verbetering van de diverse communicatiemiddelen van de afdeling