Organisatie

IVN staat voor meer natuur en een beter milieu. Het wil bijdragen aan een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap. Het middel om dat te bereiken, is voor IVN educatie. Door natuur- en milieueducatie onderscheidt IVN zich van andere natuur- en milieu-organisaties.

IVN kan niet aan alle aspecten van een duurzame samenleving aandacht geven. Daarom concentreert het zich op de verhoging van de kwaliteit en de kwantiteit van de natuur in de directe woon- en werkomgeving. IVN brengt mensen bijeen, die zich via educatie actief willen inzetten voor de zorg voor natuur en milieu, vooral op lokaal niveau. IVN heeft ruim 16.000 actieve leden, verdeeld over 180 plaatselijke afdelingen, die veelal als vrijwilliger actief zijn.

De beroepsorganisatie van IVN heeft het hoofdbureau in Amsterdam. In elke provincie is een IVN vestiging van de beroepsorganisatie aanwezig. De IVN vestiging Limburg is gevestigd op het volgende adres: Kapellerpoort 1, 6041 HZ Roermond.

Het postadres van de afdeling IVN Roermond e.o is:
Kloosterveld 68, 6081 JD  Haelen

IVN is de inhoudelijk deskundige op het gebied van NME (Natuur- en MilieuEducatie). De organisatie heeft in de loop der jaren een grote kennis opgebouwd en nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.