Groene camera

Tijdens de uitvoering van onze activiteiten worden dikwijls door onze leden fraaie foto’s gemaakt.
Het bestuur heeft besloten een jaarlijkse prijs beschikbaar te stellen onder de leden van IVN Roermond e.o. voor de beste foto van het jaar. De foto moet betrekking hebben op een van onze activiteiten die gedurende het jaar zijn georganiseerd.

Met ingang van 2019 mogen maximaal 5 foto’s per activiteit per persoon worden ingestuurd. Dit om te voorkomen dat we bij het nomineren komend jaar honderden foto’s moeten doornemen. Als al onze fotografen van elke activiteit 5 foto’s insturen dan worden het er desondanks nog heel veel ! Verras ons gerust. We vinden het leuk om samen terug te kijken op onze activiteiten.

De foto’s kunnen het gehele jaar door gestuurd worden naar fotomaster@ivnroermond.nl o.v.v. De Groene Camera Trofee.
De fotomaster zal er voor zorgen, dat de opnames op de website zullen worden geplaatst.

Vanaf 2017 staan de ingezonden foto’s in albums op Google foto’s. Indien u een korte uitleg wilt hebben over de mogelijkheden en icoontjes op die albumpagina’s:  Uitleg Google Foto’s

Voor de duidelijkheid:
Iedere inzender geeft IVN Roermond e.o. tevens het recht om ingezonden foto’s op haar eigen website en in haar eigen publicaties en persberichten vrij te gebruiken. Natuurlijk zal IVN Roermond e.o. de foto’s niet aan andere instellingen dan het IVN ter beschikking stellen c.q. verkopen!

Voor eventuele nadere informatie kunt U terecht bij een van onze bestuursleden.