Werkgroepen

Binnen IVN Roermond e.o. zijn er momenteel negen werkgroepen aktief. Dit zijn de Plantenwerkgroep, de Vogelwerkgroep, de Vlinderwerkgroep, de Heidewerkgroep Leudal, de Natuurclub de Speurneuzen (NoLimits), de Fotowerkgroep, de Werkgroep Macrofauna, de Werkgroep Amfibiën en Reptielen en de Zoogdierwerkgroep.

Tevens zijn er verschillende commissies actief: de jeugdcommissie, de PR commissie en de programmacommissie.

Dit betekent echter niet dat we ons alleen tot deze werkgroepen en commissies willen beperken. Heeft u interesse om een andere werkgroep op te zetten, neemt u dan kontakt op met ons bestuur.

IVN Roermond e.o. stelt ieder jaar een algemeen jaarprogramma op. Daarnaast hebben de meeste werkgroepen ook hun eigen programma.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt het Jaarverslag gepresenteerd.

Voor de jaarprogramma’s van het publieksprogramma en de verschillende werkgroepen: zie pagina Jaarprogramma