PR en Communicatie

Onder ‘PR en Communicatie’ vallen alle uitingen van IVN Roermond e.o. richting de ‘buitenwereld’.