Vogelwerkgroep

De vogelwerkgroep bestaat sinds 1987. De activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit het 1x per maand (met uitzondering van juli en augustus) houden van een vogelexcursie.

De doelstelling van de werkgroep is om geïnteresseerden gelegenheid te geven in groepsverband te genieten van vogels en zo hun kennis van vogels te vergroten. Ook wordt getracht beginnelingen enthousiasme en interesse bij te brengen op het gebied van vogels. Mensen die verder willen met vogels wijzen wij door naar vogelwerkgroepen in de regio die zich o.a. bezig houden met tellingen, inventarisaties en bescherming. Onze werkgroep dient dan als springplank naar meer.

Bij de deelnemers aan de excursies zijn mensen die al jarenlange ervaring hebben in het inventariseren en tellen van vogels, maar die het nog altijd prettig vinden in groepsverband naar vogels te kijken. Ook lopen er beginnelingen bij die bij wijze van spreken geen mus van een merel kunnen onderscheiden. Maar al doende leren wij van elkaar. Iedereen die iets meer van vogels afweet binnen de groep zal met plezier de beginneling aanwijzingen geven. Iedere expert is immers ook als leek begonnen.

Iemand die als hobby vogels heeft, kan hier het gehele jaar van genieten. Elk jaargetijde is weer iets anders te beleven. In de winter gaat onze aandacht vooral uit naar het maasplassengebied i.v.m. de daar aanwezige wintergasten (ganzen, eenden e.d.). In het voorjaar beginnen de zomergasten binnen te stromen (zwaluwen, tjiftjaf, zwartkop e.d.) en begint het broedseizoen. In de zomer zie je de jonge vogels en in het najaar kun je genieten van de vogeltrek.

Iemand die interesse heeft om eens mee te gaan op één van onze excursies is van harte welkom. Men hoeft zich niet tevoren aan te melden. De excursies worden aangekondigd in het Schrijvertje (het contactorgaan van het IVN Roermond) en op deze site. Warme kleding (afhankelijk van de tijd van het jaar), regenkleding, laarzen (afhankelijk van het te bezoeken gebied) worden aanbevolen, evenals een verrekijker, vogelboekje, potlood en notitieblok om waarnemingen in te noteren. Door de IVN gidsen wordt een schrijflijst bijgehouden van de waargenomen soorten. Ook deze schrijflijsten zijn terug te vinden op deze site.

Iedereen neemt uiteraard deel op eigen risico.

Coördinatoren:
Huub Loete en Coen Cox

Jaarprogramma 2023 – Vogelwerkgroep

Jaarprogramma 2022 – vogelwerkgroep

Jaarporgramma 2021 – vogelwerkgroep

Jaarprogramma 2020 – vogelwerkgroep

Jaarprogramma 2019 – vogelwerkgroep

Jaarprogramma vogelwerkgroep 2018

roermond_jaarprogramma_2017_vogelwerkgroep.pdf