Nieuws vanuit het district Limburg: Natuurkrachtmaand

Roermond e.o. 29 oktober 2023

Beste IVN-ers,

Naar aanleiding van de watersnoodramp zomer 2021 is eind 2022 een IVN-projectteam vanuit het niets, samen met nu 70 IVN vrijwilligers, aan de slag gegaan met de vraag: “Hoe kunnen we gevolgen van natuurrampen dempen”.

Dat heeft o.a. geleid tot de “Natuurkrachtmaand”: komende november wordt via tal van activiteiten aandacht gevraagd voor natuurlijke oplossingen die leiden tot een weerbaar landschap. Lokale overheden, natuurorganisaties en IVN werken hand in hand aan dit project. Het was en is dan ook een geweldige ervaring, om samen zo een project op te zetten en tot een enorm succes te maken!

We willen jullie via deze weg vragen om Natuurkracht actief uit te dragen naar jullie leden en via jullie netwerk (zoals lokale bladen) met de oproep: “neem deel aan activiteiten in de Natuurkrachtmaand”.

Bijgaand een link naar de toolkit met kant en klare nieuwsbriefberichten, persberichten, social media berichten, posters, flyers etc.:   Toolkit | Natuurkracht.org

Tijdens de District Leden Vergadering op 18 november zullen de achtergrond en highlights worden toegelicht.

Voor meer informatie: Noï Boesten via n.boesten@ivn.nl of mobiel: +31 (0)6 27583908.

Met vriendelijke groet,

Gerard Hermkens

Penningmeester IVN District Limburg

Email:     pm.ivndistrictlimburg@gmail.com

Mobiel:  06 53 94 77 30

Deel deze pagina