Leidse regio
Overig
Op
zondag21mei201714:00

Langs de hotspots van Lentevreugd

Jubileumexcursie

Lentevruegd02Voor de kinderen is er een apart of aanvullend programma.
Lentevreugd is een voormalig stuk bollengrond uit de jaren ’20 van de vorige eeuw. Een deel van de grond is verzet en gebruikt om lichte glooiingen in het terrein aan te brengen. Er is geen grond uit het terrein afgevoerd. Daarnaast zijn beekachtige waterlopen (rellen) gegraven. Het terrein bestaat voor 40 % uit een zandige ondergrond met lage vegetatie, voor 30 % uit rietland met kwelplassen dat tegen de binnenduinrand aanligt. Het resterend gedeelte is nogal drassig met op sommige plaatsen elzen en populieren. Er zijn 3 plassen in het gebied, waarvan de meest centraal gelegen plas zomers soms droog kan komen te liggen. De andere twee behouden het hele jaar hun water. Het terrein wordt begraasd door een kudde ca. 45 runderen (Schotse Hooglanders) en 15 Konikspaarden.
Er zijn al meer dan 100 soorten vogels gezien op Lentevreugd. In 2010 onder andere zeldzaamheden als de kuifkoekoek en de griel. Vaker worden hier roerdompen, twee soorten kiekendieven, boomvalken en lepelaars gezien of - in het geval van de roerdomp – gehoord.
Naast de hier uitgezette Schotse Hooglanders en Koniks komen hier reeën, vossen, hazen, mollen en muizen voor. Als er insecten vliegen worden er in de avondschemer ook vleermuizen gezien.
Het terrein herbergt een flink aantal soorten libellen en vlinders. Van de vlinders kan sinds 2013 extra genoten worden dankzij de speciaal aangelegde vlinderroute.

Verzamelpunt: parkeerplaats Lentevreugd ten zuiden van Katwijkseweg 19A Wassenaar (vlakbij Rontonde Katwijkseweg/Kokshoornlaan). De Katwijkseweg is de N441.
 

 

Algemene informatie

zondag 21 mei 2017 - 14:00 tot 16:00