Publieksexcursie Nieuwe Dordtse Biesbosch Noorderdiepzone

U wordt uitgenodigd om mee te wandelen op vrijdag 17 november 2023 om 10:00 uur vanaf parkeerplaats P3 onder leiding van IVN gidsen in een landschap van moeras, riet en water. Deze wandeling staat in het teken van Water in beweging.
De Nieuwe Dordtse Biesbosch heeft een duurzaam watersysteem (goede waterkwaliteit en mogelijkheden voor waterberging) als basis. Natuur en recreatie lopen er op een natuurlijke manier in elkaar over en versterken elkaar. De polderstructuur met kreken en dijken en de ligging aan de rivier maken het tot een bijzonder gebied. Het watersysteem is een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Via het pompgebouw aan de Nieuwe Merwedeweg haalt waterschap Hollandse Delta vers water uit de Nieuwe Merwede. Dit water komt eerst in de bezinkplas. Hier kan het meegevoerde slib uit het rivierwater bezinken. Vervolgens stroomt het water door sloten met rietoevers. Deze natuurvriendelijke oevers hebben een zuiverende werking op het water. Hierdoor verbetert de kwaliteit aanzienlijk. De Noorderdiepzone Nieuwe Dordtse Biesbosch is een dynamische gebied, waar water geregeld wordt en waar altijd wat te beleven is. Loop gezellig mee met onze gidsen en kom alles te weten over dit gebied.

De Nieuwe Dordtse Biesbosch
Waar
Noorderdiepzone, Nieuwe Dordtse Biesbosch
Van Elzelingenweg , P3
3329 KH Dordrecht
Bekijk op Google Maps
  • Kosten: Gratis
  • Aanmelden verplicht: Nee

Ontdek meer over

Deel deze pagina